WBE Moergestel e.o. - Samen sterk in beheer en veldwerk
 
Biotoopverbetering
 
Biotoopverbetering betekent het verbeteren van de leefomstandigheden van de in het wild levende dieren;         - nestgelegenheid
                                                - voedsel
- beheersing negetieve factoren
-dekking
 
Geslaagde biotoopverbetering zorgt voor meer exemplaren van  
de te beinvloeden dier of vogelsoort
 
Soms is met heel beperkte middelen en inzet biotoopverbetering
 uitvoerbaar, zoals het maken en plaatsen van kunstnesten
 voor ijsvogel, boerenzwaluw en huiszwaluw.
 
Binnen de WBE Moergestele.o. wordt specifiek voor de volgende diersoorten biotoop verbetering uitgevoerd.
 
 
Boerenzwaluw
 
Huiszwaluw
 
Weidevogels
 
IJsvogel
 
Reewild
 
 
 
Na verbetering van de biotoop voor wild zullen heel veel soorten hier dankbaar gebruik van maken zoals;
 
Hommels               Vlinders
Weidevogels          Zangvogels
Marterachtigen    Roofvogels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint